Sağlık Bakım Teknisyenliği


Okulumuzda Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümünde okuyan öğrencilerimize aşağıda belirtilen görevleri yerine getirebilmeleri için laboratuarımızda uygulamalı eğitim verilerek görev bilinci aşılanmaktadır.

Bunun yanında meslek etik kurallarına bağlılıklarını, evrensel değerleri gözeterek insana hak ettiği sağlık hizmeti sunmanın bir onur olduğu da sıklıkla vurgulanmaktadır.

Görevleri
1.    Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.
2.    Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.
3.    İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir.
4.    Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur
5.    Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
6.    Kullanılan tıbbi aletlerin sterilize edilmesine ve tıbbi aletlerin, kullanıma hazır bulundurulmasına yardım eder.
7.    Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuara naklini sağlar.
8.    Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.