Hemşire Yardımcılığı

Okulumuzda Hemşire Yardımcılığı bölümünde okuyan öğrencilerimize aşağıda belirtilen görevleri yerine getirebilmeleri için laboratuarımızda uygulamalı eğitim verilerek görev bilinci aşılanmaktadır.

Bunun yanında meslek etik kurallarına bağlılıklarını, evrensel değerleri gözeterek insana hak ettiği sağlık hizmeti sunmanın bir onur olduğu da sıklıkla vurgulanmaktadır.

Görevleri
1.    Hastanın yatağını yapar,
2.    Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
3.    Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.
4.    Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.
5.    Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, yardım eder.
6.    Hastada oluşabilecek Yatak yarasını önlemeye yönelik egzersiz yaptırır.
7.    Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.
8.    Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur
9.    Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuara naklini sağlar.
10.    Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.