İngilizce

 

Özel Akdeniz Hedef Okulları Anaokulu sınıflarında İngilizce Öğretimi;iletişim ve sosyal yeterlilik göz önüne alınarak, öğrenciye uzak olmayan,, tanıdık materyaller ve kriterlerle, drama, müziksel ifade, görsel sanatlar, çevre ve kültürel öğelerle harmanlanarakverilmektedir. Kendilerini burada istenilen ; öğrencinin akıcı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade ediyor olmasını sağlamaktır.

 

Bütün sınıf düzeylerimizde öğretim içeriğimiz iletişimsel metotdur. (yöntem ) .Bu metotla öğrenci yazma becerisinin yanısıra konuşma, okuduğunu ve, duyduğunu anlama, sözlü ifade becerisini artırma ve son olarak karşılıklı konuşma yapabilme seviyesine getirilir.