Beden Eğitimi ve Spor

 

Özel Akdeniz Hedef Okulları olarak beden eğitimi dersi ve spor etkinliklerimizde amaç ve hedeflerimizi üç gurupta ele almaktayız:

Bilişsel alan: Vücut fonksiyonlarını kavrama, sağlık, büyüme, gelişme sürecini kavrama, motor öğrenme, oyun ve emniyet kural ve becerilerini kavrama, stratejiler geliştirme ve değerlendirme,

Duygusal alan: Kendine güvenme, değer anlayışı, karakter geliştirme, iletişim becerileri, meraklılığı geliştirme, sportmenlik becerileri,

Psikomotor alan: Vücudu ısındırma ve alıştırma becerileri, temel hareket becerileri, motor becerileri, bedeni mekanik ve yeterlilik (kardiovasküler dayanıklılık, kas gücü ve dayanıklılığı, elastikiyet, çeviklik).

Öğrencilerimizin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmak kurumumuz için çok önemlidir.

Özel Akdeniz Hedef Okullarında öğrencilerimiz beden eğitimi ve spor öğretmenlerimizin uyguladığı yetenek testleri ile öğrencinin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak uygun spor dallarına yönlendirilmeleri sağlanır.

Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize spor alışkanlığı kazandırmanın yanında okulumuzda oluşturduğumuz takımlar ile okulumuzu ilçe il ve Türkiye genelindeki müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.

Fair- Play [Adil oyun anlayışı] ruhunu ve Yaşam Boyu Spor alışkanlığını kazandırmak Beden Eğitimi derslerinin asıl amacıdır.

Bu amaçlar ve okulumuzun sahip olduğu imkanlar doğrultusunda öğrencilerimize başta Eğitsel Oyunlar olmak üzere her branşta temel beceriler kazandırılmaktadır.