Türk Dili ve Edebiyatı

 

Edebiyat kültürel ve tarihi olaylardan hareketle dil ile gerçekleşen bir güzel sanat etkinliğidir.

Hedefimiz;Türkçenin,Türk ulusunun kimliği olduğunu öğrencilerimize kavratmak,dil ile gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırarak onların araştırma,anlama ve yorumlama yeteneklerini geliştirmektir.