Kimya

 

Kimya dersinin amacı öğrenciye belirlenen programlar çerçevesinde bilgi ve beceri kazandırmaktır.matematiksel uygulamalı ve teorik yöntemler ile denel bir bilim olan kimya dersi öğretilir.Kimya biliminin tarihsel gelişimiyle başlanıp, sebep sonuç ilişkileri üzerinde durularak öğrencilerin kimyanın kavramlarına ve sembolik dili öğretilmektedir.

Öğrencilerimiz, kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerini farkına varır.Gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özelliklerini ve işlevlerini öğrenir.Akdeniz Hedef Koleji öğrencileri kendi sağlıkları ve çevrenin korunumuna duyarlı , bilinçli bireyler olarak yetişir.