Müzik

 

- Orta düzey ritim çalışmaları
- Çocuk şarkıları
- Çeşitli orff çalgıları çalışmaları
- Kanon eğitimi

İsteğe göre çalgı eğitimi çalışmaları yapmaktayız.

Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik  sevgisini  uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.

Müziği seven çocuk insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Eflatun’un da dediği gibi, estetik eğitim, ahlak eğitimini de etkiler.

Müziksel yetenek seviyeleri ne olursa olsun, her çocuğun hayatında müzik vardır ve her çocuk müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Bireysel olarak ya da toplu biçimde çalgı çalmak / şarkı söylemek,  dans etmek, müzik dinlemek bu etkinliklerden bazılarıdır. Çocuğu bunlardan kendisini en iyi ifade edebileceği hangisi ise ona yönlendirmek ve genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazandırmak özellikle okul öncesinde başlanılması gereken eğitim hizmetlerindendir ve hem uzman eğitimcilere hem ailelere sorumluluk düşmektedir.

Müziğin, çocuğun gelişimine etkileri, çocuğun müziksel becerilerinin  geliştirilmesi ve müzik eğitimi yoluyla müzik dışı becerilerinin de geliştirilmesi olmak üzere iki yönlü düşünülmelidir.

Okulumuzda vereceğimiz eğitimlerde yukarıda okuduğunuz bilgileri göz önünde bulundurarak bir işleyiş sağlayacağız.

1)Hedef Okulları öğrencileri (isteğe göre) en az bir enstrüman çalarak mezun olacaklar.
2)Okulumuzda 3 çalgı eğitimi verilecek. Bunlar;
a)Gitar
b)Piyano
c)Keman olarak   tasarlandı.
3)Derslerimizde ritim çalışmalarımız olacak;

Vuruşlar bir araya geldiğinde gruplanır, vurgu aldığı vuruşa göre, ikili ya da üçlü gruplar oluşturur.
Müzikte Basit Ritimler
Örnek :  2/4 , 3/4 , 4/4 (C) şeklinde gösterilirler.
Müzikte Bileşik Ritimler; Basit Ritimlerin birbirine eklenmesiyle oluşurlar.
Örnek: 5/8 ,  6/8 , 7/8 , 8/8 , 9/8 gibi..

Ritim çalışmalarımızı çeşitli orff çalgılarımız ile gerçekleştiriyoruz.
-Marakas
-Zil
-Üçgen zil
-Ksilofon
-Yağmur çubuğu

Koro: belli seslerden oluşan, bir müzik yapıtını söylemek üzere bir araya gelmiş insan topluluğu. Koroda yer alan her bir bireye korist adı verilir.

Hedef okulları tek sesli ve çok sesli koro çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirmektedir.