İngilizce

 

Özel Akdeniz Hedef Okulları Anaokulu sınıflarında İngilizce Öğretimi;iletişim ve sosyal yeterlilik göz önüne alınarak ,öğrenciye uzak olmayan,, tanıdık materyaller ve kriterlerle ,drama ,müziksel ifade ,görsel sanatlar ,çevre ve kültürel öğelerle harmanlanarakverilmektedir. Kendilerini burada istenilen ; öğrencinin akıcı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade ediyor olmasını sağlamaktır., bütün sınıf düzeylerimizde öğretim içeriğimiz iletişimsel metotdur. (yöntem ) .Bu metotla öğrenci yazma becerisinin yanısıra konuşma ,okuduğunu ve ,duyduğunu anlama, sözlü ifade becerisini artırma ve son olarak karşılıklı konuşma yapabilme seviyesine getirilir.