Kodlama öğrenmek çocuklarda algoritmik düşünce becerilerini ve neden-sonuç ilişkilerini iyi kurabilmelerini sağlar. Böylelikle yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilirler.